Certyfikat oSa

TUV Rheinland

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

JAKOŚĆ

TARCZE ZAWSZE TEJ SAMEJ JAKOŚCI 

W produkcji tarcz ściernych chodzi o to, by produkować tarcze zawsze tej samej jakości.W produkcji tarcz ściernych chodzi o to, by produkować tarcze zawsze tej samej jakości. Tarcza wykonana rano ma być taka sama jak, wykonana podczas nocnej zmiany. Tarcza wykonana w ostatnim dniu miesiąca nie może się różnić od, wyprodukowanej w jego pierwszych dniach.

Zakład dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Pracujemy na maszynach marki Maternini jest to włoska firma. Mamy również jeden z najlepiej wyposażonych działów eksploatacyjnych w Polsce, oprzyrządowany w najnowocześniejsze automaty do kontroli wytrzymałości dynamicznej i wydajnościowej tarcz, a także w maszyny do niezależnego sprawdzania skrawalności i eksploatacji ściernicy. W oparciu o to laboratorium i, oczywiście, świetnych fachowców jesteśmy w stanie codziennie sprawdzać jakość wytwarzanych przez nas tarcz i w razie potrzeby optymalizować proces ich produkcji. Kładziemy bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo wyrobów, które trafiają do użytkowników. Ściernice, które wychodzą od nas z zakładu, rozrywają się dopiero przy dwa razy większych obrotach niż te, przy których pracują w rzeczywistości.

Wszystkie etapy produkcji i testów tarcz są rejestrowane w systemie informatycznym stworzonym specjalnie na potrzeby zakładu. Jesteśmy jedynym zakładem w Europie, a może i na świecie, w którym każda ściernica ma tak dokładny numer identyfikacyjny . Oznaczenie to informuje, kiedy ściernica została wyprodukowana, na której zmianie, na której maszynie, z jakiego surowca, jaką miała wytrzymałość dynamiczną i jak przeszła testy eksploatacyjne. Numer powiązany jest ze specyfikacją, która przechowywana jest w zakładzie w formie elektronicznej i papierowej przez 10 lat. Dlatego każda tarcza przyniesiona do nas z rynku może być dokładnie sprawdzona. Firma posiada certyfikaty jakościowe: ISO 9001 i ISO 14001, oraz  jesteśmy w trakcie wdrażania znaku oSa (Organizacji Bezpieczeństwa Narzędzi Ściernych).