Certyfikat oSa

TUV Rheinland

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

TUV Rheinland

TÜV RheinlandNadanie certyfikatu TUV Rheinland na wyroby wyprodukowane w Techniflex gwarantuje, że produkt został niezależnie sprawdzony pod kątem ich zgodności z przepisami prawnymi oraz normami przedmiotowymi. Certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z normą bezpieczeństwa PN-EN 12413 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ściernych spojonych“

Certyfikat został oznaczony typem TM (Testing + Monitoring).

Wyrób oznaczony Znakiem Zgodności TM daje gwarancje, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną

Jednostkę Certyfikującą, co stanowi dodatkową gwarancję ich bezpieczeństwa i wysokiej jakości.


Tarcze ścierne zostały oznaczone dwoma słowami kluczowymi: Bezpieczeństwo, Produkcja kontrolowana.

Znajdujące się na znaku, obok numeru identyfikacyjnego, słowo kluczowe „Bezpieczeństwo” oznacza, że zarówno projekt jak i regularne dostawy produktów zostały poddane szeregowi niezależnych testów przez TÜV Rheinland w odniesieniu do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Weryfikują one deklaracje złożone przez producenta. Natomiast słowo „Produkcja kontrolowana” oznacza, że zakład poddawany jest regularnym kontrolom.