Zamknij

UWAGA: WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
z przykrością zawiadamiamy, że na rynku pojawiły się podróbki naszych tarcz, produkowane w Chinach.
Podjęliśmy już natychmiastowe kroki prawne wobec producenta jak i dystrybutora, ponieważ pojawienie się na rynku fałszywych tarcz Incoflex godzi w nasze dobre imię i naraża naszych klientów na niebezpieczeństwo zetknięcia się z tarczą słabą jakościowo i niebezpieczną dla zdrowia i życia użytkownika.

Aby uchronić Państwa przed możliwością nabycia podrobionych tarcz wskazujemy niniejszym na różnice, które są widoczne gołym okiem patrząc na etykiety produktów:

ORYGINALNA TARCZA INCOFLEX:

PODROBIONA TARCZA INCOFLEX:

Prosimy więc o uwagę przy dokonywaniu zakupów tarcz Incoflex.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:
- telefon do Działu Sprzedaży +48 18 3312630
- telefon do Działu Kontroli Jakości Wojciech Nawieśniak - 665105618

Oryginał / Podróbka

Oryginał / Podróbka

Oryginał / Podróbka

Certyfikat oSa

TUV Rheinland

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

Przechowywanie

Rodzaj ściernic Czynnik ryzyka Zagrożenia Zalecenia
Spojone: ceramiczne
i żywiczne
Uderzenia i upadki Mikropęknięcia zagrażające rozerwaniem ściernicy podczas pracy

Pęknięcia i wykruszenia widoczne gołym okiem
- Ostrożnie obchodzić się podczas transportu i magazynowania.
- Niedopuszczalne uderzenia ani przemieszczanie się ściernic podczas transportu.
- Unikać kontaktu z twardymi powierzchniami podczas transportu (stosowanie wyściółki gumowej itp.).
- Stosować amortyzujące przekładki (np. kartonowe pomiędzy ściernicami, zwłaszcza podczas transportu.
- Zabrudzone ściernice czyścić szczotką lub sprężonym powietrzem.
Naprężenia J.w. Zniekształcenia ściernic - Zapewnić równą, gładką i czystą podstawę (najlepiej drewnianą) dla ściernic układanych w stosach.
Zamoczenie Niewyważenie statyczne
Korozja spoiwa
- Dokładnie wysuszyć zamoczone ściernice.
- Przedłużyć okres pracy jałowej po uruchomieniu ściernicy.
- Zbadać ściernice na dźwięk.
Wilgoć Korozja spoiwa - Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.
- Najwłaściwsze warunki przechowywania: temperatura 10oC - 25oC, wilgotność nie przekraczająca 70%.


Spojone żywiczne Środowisko alkaliczne Korozja spoiwa - Unikać przechowywania ściernic razem ze środkami chemicznymi.
Zmiany temperatury Korozja spoiwa - Nie narażać ściernic na działanie skrajnych temperatur.
- Unikać jednostronnego przegrzewania (np. przechowywania zbyt blisko grzejników).
Czas przechowywania (także we właściwych warunkach) Postępujące osłabienie spoiwa
(szybsze w niewłaściwych warunkach przechowywania)
- Ściernice żywiczne należy wykorzystać w czasie 3 lat od daty wytworzenia.
- Ściernice żywiczne przechowywane więcej niż 3 lata powinny zostać ponownie przebadane przez producenta.