Certyfikat oSa

TUV Rheinland

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

Identyfikacja i użytkowanie


PrzecinaniePodczas przecinania wskazane jest połączenie ruchu wgłębnego z ruchem posuwisto-zwrotnym

Zapewnić najmniejszą powierzchnię styku ściernicy z materiałem podczas przecinania.

Szlifowanie

Nie szlifować boczną powierzchnią ściernicy.
Możliwość zniszczenia wzmocnienia.