Zamknij

UWAGA: WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
z przykrością zawiadamiamy, że na rynku pojawiły się podróbki naszych tarcz, produkowane w Chinach.
Podjęliśmy już natychmiastowe kroki prawne wobec producenta jak i dystrybutora, ponieważ pojawienie się na rynku fałszywych tarcz Incoflex godzi w nasze dobre imię i naraża naszych klientów na niebezpieczeństwo zetknięcia się z tarczą słabą jakościowo i niebezpieczną dla zdrowia i życia użytkownika.

Aby uchronić Państwa przed możliwością nabycia podrobionych tarcz wskazujemy niniejszym na różnice, które są widoczne gołym okiem patrząc na etykiety produktów:

ORYGINALNA TARCZA INCOFLEX:

PODROBIONA TARCZA INCOFLEX:

Prosimy więc o uwagę przy dokonywaniu zakupów tarcz Incoflex.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:
- telefon do Działu Sprzedaży +48 18 3312630
- telefon do Działu Kontroli Jakości Wojciech Nawieśniak - 665105618

Oryginał / Podróbka

Oryginał / Podróbka

Oryginał / Podróbka

Certyfikat oSa

TUV Rheinland

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

Certyfikaty

Posiadane przez nas certyfikaty:

Certyfikat oSa


oSa ( Organisation of the Safety of Abrasives) - jest to niezależna organizacja certyfikująca najlepszych na świecie produktów materiałów ściernych.
Certyfikacja oSa jest gwarancją najwyższych standardów bezpieczeństwa, a tym samym jakości dla użytkowników produktów naszej firmy.


TÜV Rheinland
Nadanie certyfikatu TUV Rheinland na wyroby wyprodukowane w Techniflex gwarantuje, że produkt został niezależnie sprawdzony pod kątem ich zgodności z przepisami prawnymi oraz normami przedmiotowymi. Certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z normą bezpieczeństwa PN-EN 12413 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ściernych spojonych“

Certyfikat został oznaczony typem TM (Testing + Monitoring).

Wyrób oznaczony Znakiem Zgodności TM daje gwarancje, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną

Jednostkę Certyfikującą, co stanowi dodatkową gwarancję ich bezpieczeństwa i wysokiej jakości.


Tarcze ścierne zostały oznaczone dwoma słowami kluczowymi: Bezpieczeństwo, Produkcja kontrolowana.

Znajdujące się na znaku, obok numeru identyfikacyjnego, słowo kluczowe „Bezpieczeństwo” oznacza, że zarówno projekt jak i regularne dostawy produktów zostały poddane szeregowi niezależnych testów przez TÜV Rheinland w odniesieniu do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Weryfikują one deklaracje złożone przez producenta. Natomiast słowo „Produkcja kontrolowana” oznacza, że zakład poddawany jest regularnym kontrolom.


ISO 14001Zakres rejestracji:
Projektowanie, produkcja i sprzedaż narzędzi ściernych.


ISO 9001Zakres rejestracji:
Projektowanie, produkcja i sprzedaż narzędzi ściernych.